Należy rozgraniczyć pojęcie momentu siły względem punktu (na płaszczyźnie) i momentu zginającego. Choć, co do zasady oblicza się je tak samo to ich znak ustala się inaczej.

Moment zginający określa się w celu narysowania wykresów sił wewnętrznych (przy obliczaniu belek) natomiast moment siły względem punktu wykorzystuje się np. przy obliczaniu reakcji podpór. Na początku zapoznaj się z momentem siły względem punktu. Moment zginający i sposób jego znakowania poznasz przy okazji rozwiązywania belek.

Moment siły względem punktu

Jeśli wolisz naukę przez oglądanie, obejrzyj film poniżej – moment na płaszczyźnie. Pod filmem wersja tradycyjna 🙂

Jeśli bardziej odpowiada Ci taka forma nauki, zapraszam Cię na mój kurs online z podstaw statyki i mechaniki.

Moment to nic innego jak siła razy ramię. Jest kilka sposobów wyznaczania momentów, ja pokaże wam najszybszy i według mnie najprostszy. Zanim przejdziemy do obliczania momentów ustalmy kiedy moment będzie dodatni (+) a kiedy ujemny (-). Zasada ta dotyczy jedynie znakowania momentów na płaszczyźnie (np. obliczania reakcji podpór czy sił w kratownicy). Znak momentu zginającego w belkach i ramach wyznacza się trochę inaczej, ale o tym opowiem dokładniej później przy belkach i ramach.

Moment jest dodatni gdy kreci się zgodnie ze wskazówkami zegara Moment jest ujemny gdy kręci się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
moment dodatni moment ujemny

Mamy więc ustalona zasadę określania znaku momentu. Ale jak obliczyć moment? Co to w ogóle jest moment?

M = F · r

Moment to siła razy ramię. Ramię to najkrótsza odległość miedzy środkiem obrotu a kierunkiem działania siły. Najlepiej widać to na poniższym przykładzie:

moment sila razy ramie

Chcąc policzyć moment musimy zadać sobie 3 pytania:
– Od jakiej siły chcemy go policzyć
– Względem jakiego punktu
– Jakie jest ramię działania tej siły

Niebieska strzałka to nasza siła, szara to nasze ramię. Czarny punkt 0 to punkt obrotu, punkt w którym chcemy obliczyć moment. Policzmy więc:

M = F · r
M = 7kN · 3m
M = 21kNm

Wartość naszego momentu to 21kNm. Teraz pozostaje już tylko ustalić znak, czy jest on dodatni czy ujemny. Skąd wiadomo w którą stronę kręci siła? Wyobraźmy sobie że nasza niebieska siła przymocowana jest do punktu 0 za pomocą szarego “sznurka” (ramienia). Jeżeli teraz wprawimy ją w ruch, to będzie się ona poruszała po okręgu zgodnie z kierunkiem strzałki. Czyli siła będzie się “kręcić” się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a więc będzie to moment dodatni (+). Ostatecznie nasz moment wynosi:

M = +21kNm.

Przykłady

Umiemy już policzyć moment, teraz czas to przećwiczyć.  Przyjmijmy że 1 kratka = 1 metr.

moment przyklad obliczen

Siła czerwona

Wartość naszej siły F = 4kN
Ramię siły to 2 kratki, czyli r = 2m

M = F · r
M = 4kN · 2m
M = 8kNm

Teraz znak: Siła po przymocowaniu ja sznurkiem do punktu 0 będzie kręcić się zgodnie ze wskazówkami zegara, co oznacza, że moment będzie dodatni. Ostatecznie więc:

M = +8kNm

Siła niebieska

Wartość siły F = 7 kN
Ramię siły r = no właśnie ile? Jak wiemy z teorii siła działa na kierunku, czyli na całej prostej, nie ma znaczenia czy jest narysowana na 2 kratki czy 30. Ma zawsze stałą, określoną wartość. Zobaczmy tą sytuację z bliska:

moment kierunek działania

Przedłużamy siłę i rysujemy ramię prostopadle do naszej przedłużonej siły.
Ramię r = 1,5 · √2m

M = F · r
M = 7kN · 1,5√2m
M = 10,5√2kNm

Teraz znak. Podobnie jak w poprzednim przypadku siła będzie się kręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli moment będzie dodatni. Ostatecznie:

M = 10,5√2kNm

Siła zielona

Wartość siły F = 2kN
Ramię (postępujemy analogicznie do poprzedniego przypadku) wynosi 1 kratkę, czyli r = 1m

M = F · r
M = 2kN · 1m
M = 2kNm

Ustalamy znak. Siła, sznurek, i wprawiamy ją w ruch. Widzimy, że w tym przypadku siła kreci się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a więc będzie to moment ujemny. Ostatecznie:

M = -2kNm

Siła czarna

Teraz szybko bez liczenia wartości, będzie to moment dodatni czy ujemny?

Dodatni? Świetnie, w takim razie umiecie już obliczać moment, teraz czas na coś poważniejszego!