RM-WIN to bardzo prosty obsłudze, jednakże z dużymi możliwościami w program komputerowy przeznaczony na komputery 32bitowe służący do wyznaczania sił wewnętrznych w płaskich układach prętowych. Za pomocą programu RM-WIN można policzyć:

  • momenty zginające,
  • siły osiowe,
  • siły tnące.

Do uruchomienia programu na komputerach 64bitowych (większość obecnie) potrzebna jest maszyna wirtualna. Można też skorzystać z innych programów np. z EquiBeam czy Robot.

Może nie jest tak rozbudowany jak robot, nie mniej jednak na nasze potrzeby w zupełności wystarczy. Opis działania programu na przykładzie belki swobodnie podpartej.

Nowy projekt

Po otwarciu programu tworzymy nowy projekt

RM-WIN 01

Następnie przechodzimy do definiowania naszego układu.

RM-WIN 02

Główne okno programu powinno być teraz białe, a kursor wyglądać jak krzyżyk.

Skok programu

Przed przystąpieniem do wprowadzania układu należy jeszcze ustawić “skok” czyli dokładność z jaką będzie nam się poruszał kursor.

RM-WIN 03

Standardowo skok wynosi 0,500 czyli 0,5m. Jeśli nasz układ ma pręty o długości, które nie są wielokrotnością 0,5m zmieniamy tą wartość. W tym celu należy kliknąć na pole “Skok”. Otworzy nam się okienko:

RM-WIN 04

W zależności od dokładności jaka będziemy potrzebować ustawiamy odpowiednią wartość. Może to być np 0,1m. Jeśli damy ją za dużą, będzie nam trudniej później wprowadzić nasz układ. Jednak w każdym momencie możemy ją zmienić.

Definiowanie belki

Teraz przechodzimy do definiowania naszej belki. Możemy to zrobić dwoma sposobami. UWAGA: Jeśli podpora znajduje się w środku belki musimy ją określić jako węzeł. RM-WIN i tak będzie traktował belkę jako sztywną. (Np jeśli belka ma 10m, a w połowie rozpiętości mamy podporę tworzymy dwa pręty o długości 5m).

1) Wprowadzamy geometrię belki za pomocą kursora. W tym celu klikamy w dowolnym punkcie na białym ekranie, a następnie obserwujemy lewy dolny róg programu. Pokazują się tam współrzędne, na jakich aktualnie znajduje się kursor. Jeśli będzie znajdował się w miejscu nas interesującym, czyli w naszym przypadku, gdy X: 10, Y: 0 przyciskamy lewy przycisk myszki. Powinien pojawić się nam narysowany pręt. Jak widać RM-WIN chce dalej rysować, my się tym nie przejmujemy, tylko przechodzimy do następnego kroku.

Po naciśnięciu prawego przycisku myszki RM-WIN zaczyna rysować od najbliższego węzła. Niezbędne w ramach i kratach.

RM-WIN 06

2) Wprowadzamy współrzędne ręcznie. W tym celu klikamy w lewym dolnym rogu ekranu, na okno ze współrzędnymi. Po otwarciu ukazuje nam się okienko gdzie wprowadzamy współrzędne.

Jeśli wszystko wykonaliśmy poprawnie, na naszym ekranie powinna znajdować się narysowana belka.

RM-WIN 07

Teraz czas wprowadzić podpory. W tym celu z menu na górze wybieramy Geometria -> Węzły

RM-WIN 08

Belka powinna teraz wyglądać tak:

RM-WIN 09

Definiowanie węzłów

W celu edycji węzła i dodania podpory klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na interesujący nas węzeł. Powinno nam się otworzyć nowe okno.

RM-WIN 10

Następnie wybieramy rodzaj podpory. Jeśli chcemy by była on pod kątem, zmieniamy wartość kata w polu “orientacja”. W naszej belce będzie to podpora przegubowo nieprzesuwna. Następnie przyciskamy OK. Czynność tę powtarzamy dla każdego miejsca gdzie jest podpora. W naszej belce będzie to jeszcze podpora przegubowo przesuwna przy drugim węźle.

Jeżeli mamy zdefiniowane podpory przechodzimy do obciążania naszej belki.

RM-WIN 11

Na dole ekranu powinno pojawić się okno wyglądające mniej więcej tak:

RM-WIN 12

Jak widać uwzględniony jest teraz ciężar własny belki (domyślnie wprowadzony przez program). Musimy go wyłączyć. Po prostu klikamy na niego. Kolor czerwony powinien zniknąć.

RM-WIN 13

Następnie klikamy lewym przyciskiem myszy na pręt (powinien teraz być czerwony) a następnie z menu po lewej stronie wybieramy ikonkę zaznaczoną w kółku. Powinno nam się otworzyć nowe okno, gdzie będziemy mogli wybrać rodzaj obciążenia.

RM-WIN 14

Definiowanie obciążeń

RM-WIN 15

W tym oknie wybieramy rodzaj obciążenia. Nas na potrzeby belki będzie interesowało obciążenie siłami skupionymi. zaznaczamy na niebiesko i klikamy Ok. Otwiera nam się kolejne okno:

RM-WIN 16

W polu “P” wpisujemy wartość siły. Możemy również wybrać grupę obciążeń (przydatne przy kilku schematach). Beta określa kąt przyłożenia siły. Położenie w naszym przypadku to środek belki, a więc 0,500. Możemy je też określić klikając na strzałkę i ja przesuwając. Po wszystkim naciskamy przycisk “Zamknij”. Jeśli wszystko zrobiliśmy dobrze na naszej belce powinno pojawić się obciążenie wyglądające tak:

RM-WIN 17

Wszystko gotowe, czas poznać wyniki.

Siły wewnętrzne

RM-WIN 19

W głównym oknie programu, na naszej belce powinny pojawić się wykresy.

RM-WIN 21

Domyślnie najpierw pojawia się wykres momentów. Jeśli chcemy zobaczyć siły tnące lub osiowe klikamy na dole na napis “MOMENTY”. Powinny nam się pojawić siły tnące. Jeśli zrobimy to jeszcze raz zobaczymy siły osiowe. Po jeszcze jednym kliknięciu wrócimy do wykresu momentów. Jeśli chcemy poznać reakcje z menu na górze wybieramy “Wyniki -> Reakcje – Węzły”.

To wszystko, belka policzona!

PRZEGUBY:
Jeśli w naszym układzie występują przeguby, po zdefiniowaniu geometrii, należy je określić, W tym celu z menu na górze wybieramy Definiowanie -> Pręty. Następnie prawym przyciskiem myszki klikamy na pręt. Otwiera nam się nowe okno, w którym określamy miejsca przegubów. To wszystko, powodzenia!