Regulamin

ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU
statyka.com.pl

Serwis www.statyka.com.pl powstał w celu udostępniania i utrwalania wiedzy z zakresu podstaw statyki i mechaniki. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady funkcjonowania serwisu.

Użytkownikiem serwisu jest – każda osoba, która odwiedzi stronę serwisu, prowadzoną w sieci internetowej.

Serwis: strona www.statyka.com.pl

Właścicielem serwisu jest: Wojciech Mazurek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OneRoad Wojciech Mazurek, NIP 6652967547, REGON 367043338. Kontakt: formularz kontaktowy

W celu korzystania z serwisu Użytkownik musi spełniać następujące wymagania techniczne:

  • posiadać urządzenie elektroniczne umożliwiające dostęp i korzystanie z sieci internetowej wraz ze standardowym oprogramowaniem i przeglądarką;
  • posiadać dostęp do sieci internetowej;
  • posiadać aktywny adres e-mail.

Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika treści bezprawnych, bądź zaburzanie funkcjonowania serwisu w jakikolwiek inny sposób.

W ramach serwisu użytkownik może bezpłatnie m.in.:

  • zapoznać się z przedstawionymi propozycjami rozwiązań zadań z dziedziny statyki;
  • pobierać i zapisywać materiały pdf udostępniane jego nieodpłatne w zakładce „pdf”;
  • wykonać testy online dotyczące wiedzy z dziedziny statyki i mechaniki;
  • zapoznać się z  zakresem i ofertą usług odpłatnych, w tym ofertą kursu online, realizowaną za pośrednictwem serwisu https://kurs.statyka.com.pl. Zasady i tryb uzyskania odpłatnego dostępu do kursu online szczegółowo reguluje Regulamin sprzedaży udostępniony w ww. serwisie.

Właściciel posiada prawa autorskie do serwisu i materiałów udostępnianych za jego pośrednictwem.

Właściciel serwisu umożliwia korzystanie Użytkownikowi z udostępnionych materiałów jedynie w celach prywatnych, na użytek nauki własnej. Użytkownik nie jest w szczególności upoważniony do kopiowania, odpłatnego lub niepłatnego rozpowszechniania bądź publicznego odtwarzania ww. materiałów bez wyraźnej, pisemnej zgody właściciela serwisu.

Właściciel serwisu dołożył wszelkich starań aby upublicznione materiały zawierały poprawne rozwiązania, niemniej jednak zastrzega, że przedstawione wyliczenia stanowią jedynie propozycje rozwiązań. Właściciel nie odpowiada za interpretację poprawności przyjętych rozwiązań i metod obliczeń, w tym ich zastosowanie w praktyce (np. pozytywne zliczenie egzaminu).

Zasady przetwarzania danych osobowych, które mogą być przekazane za pośrednictwem serwisu reguluje Polityka Prywatności.

W razie zastrzeżeń co do funkcjonowania serwisu, użytkownik może skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego.