Witaj na egzaminie z podstaw statyki!

Egzamin składa się z 10 pytań. Jest on dosyć prosty, więc nie powinien zająć Ci dużo czasu, niemniej jednak pozwoli sprawdzić Ci stan swojej wiedzy. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Nie ma limitu czasu, ale postaraj się w miarę sprawnie go rozwiązać. Powodzenia!

1. Ile stopni swobody odbiera podpora typu wspornik?
2. Reakcja typu moment powstaje w podporze:
3. Geometryczna niezmienność inaczej może być nazwana warunkiem:
4. W belce swobodnie podpartej największa wartość momentu zginającego od obciążenia równomiernie rozłożonego powstaje:
5. Jednostką obciążenia równomiernie rozłożonego może być:
6. Siła tnąca zawsze ma wartość 0 w podporze typu:
7. Największa wartość momentu zginającego w poniższym układzie co do wartości wynosi:egzamin - wspornik
8. Wartość reakcji V2 w poniższej belce wynosi:egzamin - belka
9. Wartość siły osiowej (N) w zaznaczonym pręcie kratownicy wynosi:egzamin - krata
10. Wartość momentu zginającego w zaznaczonym miejscu (na środku pręta) co do wartości wynosi:egzamin - rama