rama z komora zamknieta przyklad

1. Statyczna wyznaczalność i geometryczna niezmienność

rama z komora zamknieta tarcze

Liczba więzi e = 9
Liczba tarcz t = 3

e = 3t
9 = 3 · 3
9 = 9

Układ jest statycznie wyznaczalny.

Tarcza 1 jest połączona z tarczą 3 i 2 za pomocą 2 więzi,
Tarcza 2 jest połączona z tarczą 1 i 3 za pomocą 2 więzi,
Tarcza 3 jest połączona z tarczą 1 i 2 za pomocą 2 więzi,
a środki ich wzajemnego obrotu nie leżą na jednej prostej.Zatem na podstawie twierdzenia o trzech tarczach tworzą jedną wspólna tarczę. Nowo powstała tarcza, jest połączona z fundamentem (tarcza 0) za pomocą 3 więzi, zatem na podstawie o dwóch tarczach tworzą jedną wspólną tarczę. Cały układ jest geometrycznie niezmienny.

2. Wyznaczenie reakcji podpór

rama zamknieta reakcje

Reakcja V2

ΣM1 = 0
6kNm4kN · 2m + 2kN/m · 2m · 3m – V2 · 4m = 0
6kNm – 8kNm + 12kNm – V2 · 4m = 0
10kNm – V2 · 4m = 0
V2 = 2,5kN

Reakcja V1

ΣY = 0
– V1 + 4kN + 2kN/m · 2m – V2 = 0
– V1 + 4kN + 4kN – 2,5kN = 0
V1 = 5,5 kN

Reakcja H1

ΣX = 0
H1 = 0

Sprawdzenie

ΣME = 0
4kN · 4m + 6kNm + V1 · 2m + H1 · 4m + 2kN/m · 2m · 1m – V2 · 2m = 0
– 4kN · 4m + 6kNm + 5,5kN · 2m + 0 · 4m + 2kN/m · 2m · 1m – 2,5 · 2m = 0
-16kNm + 6kNm + 11kNm + 4kNm – 5kNm = 0
0 = 0

Reakcje policzone poprawnie

3. Siły przekrojowe

rama zamknieta reakcje policzone

By wyznaczyć siły przekrojowe musimy najpierw “otworzyć” komorę. Otwarcie komory to nic innego jak po prostu jej przecięcie. W miejscu przecięcia pojawiają nam się dodatkowe siły (siły przekrojowe), które należy oznaczyć i policzyć. Najlepiej komorę otwierać w miejscu, w którym tych sił bedzie najmniej np. jeśli otworzymy ramę w przegubie, automatycznie odpada nam moment, a jeśli w łyżwie siła tnąca. W naszym przypadku będziemy otwierali w “ściągu”. “Ściąg” to prosty pręt nieobciążony żadną siłą, połączony przegubowo z dwiema innymi tarczami, taki wycinek kratownicy, w którym występują tylko siły osiowe. Momenty zginające i siły tnące wynoszą zero. Zobaczmy:

rama zamknieta otwarcie komory

Na pomarańczowo zaznaczone zostały siły, powstałe w wyniku przecięcia naszej ramy. Będą to jednocześnie siły osiowe tego pręta. Musimy je wyznaczyć by przejść do obliczenia innych sił przekrojowych w tym układzie.

ΣMCD = 0
6kNm – 2m · N = 0
2m · N = 6kNm
N = 3kN

Mając obliczoną już tą siłę możemy przejść do obliczania sił przekrojowych. Będziemy ją traktować jak zwykłą zadaną nam silę skupioną.

rama zamknieta komora policzone sily

3.1 Momenty

Punkt “1”

M1 = 0

Punkt “A”

Działa nam tylko moment skupiony

M2 = 6kNm

Punkt “B”

Moment z prawej strony. Ponieważ jest to przegub, moment będzie się równać zero.

MBP = 0

Moment z dołu/góry będzie się równał momentowi z punktu A, ponieważ żadna inna siła nie wpływa na niego.

MBD = 6kNm

Punkt “C”

Moment z dołu. Dochodzi nam siła powstała w wyniku przecięcia. Moment od niej będzie ujemny, ponieważ będzie nam ściskał włókna porównawcze. Znajduje się tu przegub więc moment powinien wyjść zero. Sprawdźmy:

MCD = 6kNm3kN · 2m
MCD = 6kNm – 6kNm
MCD = 0

Moment z lewej strony

MCL = 4kN · 2m
MCL = 8kNm

Moment z prawej strony będzie się równał momentowi ze strony lewej.

MCP = 8kNm

Punkt “E”

By policzyć moment musimy “zebrać” wszystkie siły i momenty, które działają z jednej strony punktu. W naszym przypadku będziemy szli ze strony lewej. Popatrzmy jeszcze raz na ramę:

rama zamknieta komora policzone sily

Siły niebezpośrednio przyłożone do belki bierzemy ze znakami jakie miały przy wcześniejszym liczeniu momentu.

MEL = – 4kN · 4m + 5,5kN · 2m + 6kNm3kN · 2m
MEL= – 16kNm + 11kNm + 6kNm – 6kNm
MEL = – 5kNm

Równanie

M(x) = 2,5 · x – 2 · x · 0,5x – 3 · 2
M(x) = 2,5x – x2 – 6
M(x) = – x2 +2,5x – 6

Ekstremum:

M(x) = – x2 +2,5x – 6
M'(x) = – 2x + 2,5
0 = – 2x +2,5
2x = 2,5
x = 1,25m

A więc ekstremum momentu na tym przedziale jest w x=1,25m

M(x) = – x2 +2,5x – 6
M(1,25) = -1,252 + 2,5 · 1,25 – 6
M(1,25) = -1,5625 + 3,125 – 6
M(1,25) = -4,44kNm

A więc moment maksymalny na tym przedziale wynosi -4,44kNm gdy x = 1,25m

Dla sprawdzenia policzmy moment w punkcie E wykorzystując nasze równanie:

M(x) = – x2 +2,5x – 6
M(4) = -22 + 2,5 · 2 – 6
M(4) = 4 + 5 – 6
M(4) = -5kNm
MEP = -5kNm

Zgadza się MEL = -5kNm

Został nam jeszcze moment w punkcie F, czyli tam gdzie x = 0

M(x) = – x2 +2,5x – 6
M(0) = -6kNm
MF = -6kNm

Punkt “G”

Moment w tym punkcie równa się zero (nie tylko w przegubie). Zauważcie, że idąc od dołu nie ma od jakiej siły nam on powstać. Jeśli chcecie się sprawdzić policzcie od góry – moment również powinien wyjść wam zero.

MG = 0

Punkt “2”

M2 = 0

3.2 Siły tnące

rama zamknieta komora policzone sily

Przedział “1-A”

Brak sił od których mogła by powstać siła tnąca.

T1-A = 0

Przedział “A-B”

Tu również nie ma od czego powstać.

TA-B = 0

Przedział “B-C”

Siła tnącą będzie siła powstała w wyniku przecięcia.

TB-C = – 3kN

Przedział “D-C”

Działa nam tylko siła 4kN.

TD-C = – 4kN

Przedział “C-E”

Tu nie możemy zapomnieć o reakcji 5,5kN która będzie wpływała na siłę tnącą.

TC-E = – 4kN + 5,5kN
TC-E = 1,5 kN

Przedział “E-F”

Możemy siłę tnącą policzyć dwoma sposobami.

1) Pochodna momentu to siła tnąca. Ale nie zapomnijmy, że równanie ułożyliśmy od strony prawej (zmiana znakowania dla sił tnących). Musimy zmienić znak równania

M'(x) = – 2x + 2,5
T(x) = 2x – 2,5
T(2) = 4 – 2,5
T(2) = 1,5
TE = 1,5kN

T(x) = 2x – 2,5
T(0) = – 2,5kN
TF = – 2,5kN

2) Układamy nowe równanie (z lewej strony)

T(x) = -4 + 5,5 – 2 x
T(x) = 1,5 – 2x

T(0) = 1,5
TE = 1,5kN

T(2) = 1,5 – 2 · 2
T(2) = 1,5 – 4
T(2) = – 2,5
TF = – 2,5kN

Przedział “G-F”

Idziemy od dołu. Siła tnąca powstaje od siły 3kN

TG-F = 3kN

Przedział “G-2”

Nie działa żadna siła, od której siła tnąca mogłaby powstać.

TF-2 = 0

3.3 Siły osiowe

Przedział “1-A”

Siła osiowa powstaje od naszej reakcji

N1-A = – 5,5kN

Przedział “A-B”

Działa tylko nasza reakcja

NA-B = – 5,5kN

Przedział “B-C”

Dalej działa tylko nasza reakcja

NB-C = – 5,5kN

Przedział “D-C”

Nie działa żadna siła pozioma.

ND-C = 0

Przedział “C-E”

Siła osiowa na tym przedziale powstaje od siły 3kN, siły w ściągu.

NC-E = – 3kN

Przedział “E-F”

Nic się nie zmienia

NF = – 3kN

Przedział “2-G”

Siła osiowa powstaje od reakcji 2,5kN

NG-2 = -2,5kN

Przedział “G-F”

Idziemy od dołu. Siła osiowa powstaje od reakcji 2,5kN

NG-F = -2,5kN

4. Wykresy sił przekrojowych

rama zamknieta wykres momentow

rama zamknieta wykres sil tnacych

rama zamknieta wykres sil osiowych normalnych