Pręty zerowe to pręty kratownicy, w których siła osiowa jest równa zero. Mimo, że pręty te nie przenoszą żadnego obciążenia, nie możemy ich usunąć. Gdybyśmy to zrobili któryś z warunków GN lub SW mógłby nie zostać spełniony. Możemy je natomiast określić już przed przystąpieniem do jakichkolwiek obliczeń.

Przykłady prętów zerowych

1) Gdy trzy pręty zbiegają się w jednym węźle, z czego dwa są równoległe to pręt znajdujący się do nich pod kątem jest prętem zerowym.

prety zerowe przyklad 1


2) Gdy dwa pręty zbiegają się w jednym węźle nieobciążonym to są to pręty zerowe.

pręty zerowe przyklad 2


3) Gdy na węzeł o dwóch prętach działa siła o osi pokrywającej się z jednym z prętów to ten nierównoległy pręt jest zerowy

prety zerowe przyklad 3


Wystarczy pamiętać o prętach zerowych, a trudne do tej pory kratownice staną się proste do rozwiązania.