Metodą Henneberga (wymiany prętów) wyznaczyć siłę osiową w Pręcie “W”.

metoda henneberga

Metoda Henneberga (wymiany prętów) służy do rozwiązania rozbudowanych kratownic, których jedyną analityczną metoda rozwiązania jest ułożenie 2w równań. Ponieważ obliczenie takiego układu bez pomocy komputera zajęło by bardzo dużo czasu, wymyślono inna metodę. W skrócie polega ona na usunięciu jednego pręta, zastąpieniu go siłą X i dołożeniem go w innym miejscu (nowo powstała kratownica musi być także SW i GN). Na przykładzie powyższej kratownicy pokażę jak rozwiązywać takie przypadki. Wbrew pozorom wcale nie jest to trudne. Zakładam, że dochodząc do tego etapu metoda Rittera (przecięć) nie jest nikomu obca.

1. Statyczna wyznaczalność i geometryczna niezmienność

W metodzie Henneberga postępujemy tak jak w przypadku “zwykłych” kratownic: liczymy liczbę węzłów, prętów oraz reakcji.

metoda henneberga gn i sw

Liczba węzłów w = 13
Liczba prętów p = 23
Liczba reakcji r = 3

2 · w = p + r
2 · 13 = 23 + 3
26 = 26

Kratownica jest statycznie wyznaczalna.
Geometryczna niezmienność, ze względu na skomplikowanie udowodniłem na obrazkach. Układ jest geometrycznie niezmienny.

2. Wyznaczenie reakcji podpór

metoda henneberga reakcje

Reakcje wyznacza się tak jak w przypadku prostych kratownic.

ΣM1 = 0
4kN · 4m + 8kN · 8m + 4kN · 12m – V13 · 16m = 0
16kNm + 64kNm + 48kNm – V13 · 16m = 0
V13 · 16m = 128kNm
V13 = 8kN

ΣY = 0
– V1 + 8kN + 4kNV13 = 0
– V1 + 8kN + 4kN – 8kN = 0
– V1 + 4kN = 0
V1 = 4kN

ΣX = 0
– H1 + 4kN = 0
H1 = 4kN

Sprawdzenie

ΣM7 = 0
V1 · 8m + H1 · 2m + 4kN · 2m + 4kN · 4m – V13 · 8m = 0
4kN · 8m + 4kN · 2m + 4kN · 2m + 4kN · 4m – 8kN · 8m = 0
32kNm + 8kNm + 8kNm + 16kNm – 64kNm = 0
64kNm – 64kNm = 0
0 = 0

Reakcje policzone poprawnie.

3. Siły osiowe

Ponieważ nie można znaleźć miejsca, w którym za jednym razem przecięlibyśmy tylko 3 pręty musimy zastosować metodę wymiany prętów.

metoda henneberga wymiana preta

Usuwamy jeden pręt (w naszym przypadku jest to pręt 4-8) i dokładamy nowy w innym miejscu (pręt 8-9). Usunięty pręt zastępujemy nieznaną siła x. Należy pamiętać by nowa kratownica była geometrycznie niezmienna.

Kratownicę będziemy musieli rozwiązać dwa razy: raz od obciążenia danego (sił P) i drugi od obciążenia x = 1. Będziemy korzystali z metody superpozycji:

Ni = NiP + X · Ni1

gdzie:

NiP – siła osiowa w pręcie od obciążenia P
X – zależność (o tym za chwilę)
Ni1 – siła osiowa w pręcie od obciążenia x = 1

Do wyznaczenia X posłuży nam siła osiowa w pręcie dołożonym (8-9):

Zi = ZiP + X · Zi1

gdzie:

ZiP – siła osiowa w dołożonym pręcie od obciążenia P
X – zależność
Zi1 – siła osiowa w dołożonym pręcie od obciążenia x = 1

Ponieważ siła osiowa w dołożonym pręcie musi wynosić 0 (w końcu tego pręta tam nie ma) otrzymujemy zależność:

0 = ZiP + X · Zi1
X = – Z1P / Zi1

3.1 Rozwiązanie kratownicy od obciążenia danego

Nowa kratownicę rozwiązujemy już dowolną metodą np. metoda przecięć (Rittera):

metoda wymiany pretow przeciecie

Ustalmy najpierw oznaczenia. Ponieważ rozwiązujemy kratownicę od obciążenia danego (P) przy literce N oznaczającej siłę osiową będziemy dodawali indeks górny P. (NP).

Najpierw policzmy siłę osiową w pręcie 7-5.

metoda wymiany pretow kat

sinγ = 2m / 2,83m
sinγ = 0,7067

cosγ = 2m / 2,83m
cosγ = 0,7067

N7-5 = N7-5X / cosγ
N7-5 = N7-5Y / sinγ

ΣM6 = 0
N7-5X · 4m + 4kN · 4m – 8kN · 8m = 0
N7-5X · 4m + 16kNm – 64kNm = 0
N7-5X · 4m = 48kNm
N7-5X = 12kN

N7-5 = N7-5X / cosγ
N7-5 = 12kN / 0,7067
N7-5P = 16,98kN

Obliczyliśmy właśnie siłę w pręcie W od obciążenia danego.

Siła osiowa w pręcie 6-2.

metoda wymiany pretow kat2

sinα = 2m / 6,32m
sinα = 0,3165

cosα = 6m / 6,32m
cosα = 0,9494

N6-2 = N6-2X / cosα
N6-2 = N6-2Y / sinα

ΣM5 = 0
– N6-2X · 2m + N6-2Y · 2m + 8kN · 2m + 4kN · 6m – 8kN · 10m = 0
– N6-2X · 2m + N6-2Y · 2m + 16kNm + 24kNm – 80kNm = 0
– N6-2X · 2m + N6-2Y · 2m = 40kN
– (N6-2 · cosα) · 2m + (N6-2 · sinα) · 2m = 40kN
– (N6-2 · 0,9494) · 2m + (N6-2 · 0,3165) · 2m = 40kN
-1,8988 · N6-2 + 0,633 · N6-2 = 40kN
-1,2658N6-2 = 40kN
N6-2P = – 31,60kN

Siła osiowa w pręcie 6-5

metoda wymiany pretow kat beta

sinβ = 2m / 2,83m
sinβ = 0,7067

cosβ = 2m / 2,83m
cosβ = 0,7067

N6-5 = N6-5X / cosβ
N6-5 = N6-5Y / sinβ

ΣM7 = 0
– N6-2X · 4m – N6-5X · 4m + 4kN · 4m – 8kN · 8m = 0
30kN · 4m – N6-5X · 4m + 16kNm – 64kNm = 0
120kNm – N6-5X · 4m + 16kNm – 64kNm = 0
N6-5X · 4m= 72kNm
N6-5X = 18kN
N6-5P = N6-5X / cosβ
N6-5P = 18kN / 0,7067
N6-5P = 25,47kN

Kolejny przekrój:

metoda wymiany pretow przekroj

Siła osiowa w pręcie 11-8

ΣM9 = 0
– N6-2X · 2m – N6-2Y · 2m – N6-5X · 2m – N6-5Y · 2m – 8kN · 2m + N11-8 · 4m + 4kN · 2m – 8kN · 6m = 0
30kN · 2m + 10kN · 2m – 18kN · 2m – 18kN · 2m – 16kNm + N11-8 · 4m + 8kNm – 48kNm = 0
60kNm + 20kNm – 36kNm – 36kNm – 16kNm + N11-8 · 4m + 8kNm – 48kNm = 0
N11-8 · 4m = 48kNm
N11-8P= 12kN

Siła w pręcie 9-8 (dołożonym)

metoda henneberga kat

sinδ = 4m / 4,47m
sinδ = 0,8949

cosδ = 2 / 4,47
cosδ = 0,4474

N9-8 = N9-8X / cosδ
N9-8 = N9-8Y / sinδ

ΣM7 = 0
– N9-8X · 2m + N9-8Y · 2m – N6-2X · 4m – N6-5X · 4m + N11-8 · 2m + 4kN · 4m – 8kN · 8m = 0
– N9-8X · 2m + N9-8Y · 2m + 30kN · 4m – 18kN · 4m + 12kN · 2m + 16kNm – 64kNm = 0
– N9-8X · 2m + N9-8Y · 2m + 24kNm = 0
– (N9-8 · cosδ) · 2m + (N9-8 · sinδ) · 2m = -24kNm
– (N9-8 · 0,4474) · 2m + (N9-8 · 8949) · 2m = -24kNm
0,895 · N9-8 = -24kNm
N9-8= -26,82kN
Z9-8P = -26,82kN

Obliczyliśmy właśnie siłę osiową w pręcie dołożonym od obciążenia P.

3.2 Rozwiązanie kratownicy od obciążenia x = 1

Kratownicę rozwiązujemy traktując to obciążenie jakby było normalnym obciążeniem. Polecam liczyć analogicznie do przypadku z punktu 3.1, ponieważ mamy już ułożone równania i policzone sinusy i cosinusy.

metoda wymiany pretow obciazenie nowe

Teraz siły osiowe będziemy oznaczać z indeksem 1 (N1).

Siła osiowa w pręcie 7-5

metoda wymiany pretow kat

sinγ = 2m / 2,83m
sinγ = 0,7067

cosγ = 2m / 2,83m
cosγ = 0,7067

N7-5 = N7-5X / cosγ
N7-5 = N7-5Y / sinγ

ΣM6 = 0
N7-5X · 4m + 1 · 6m = 0
N7-5X · 4m = – 6m
N7-5X = -1,5
N7-5 = N7-5X / cosγ
N7-5 = -1,5 / 0,7067
N7-51 = -2,12

Obliczyliśmy silę w pręcie W od obciążenia x = 1.

Siła osiowa w pręcie 6-2

metoda wymiany pretow kat2

sinα = 2m / 6,32m
sinα = 0,3165

cosα = 6m / 6,32m
cosα = 0,9494

N6-2 = N6-2X / cosα
N6-2 = N6-2Y / sinα

ΣM5 = 0
– N6-2X · 2m + N6-2Y · 2m + 1 · 4m = 0
– (N6-2 · cosα) · 2m + (N6-2 · sinα) · 2m = – 4m
-1,2658 N6-2 = – 4m
N6-21 = 3,16

Siła osiowa w pręcie 6-5

metoda wymiany pretow kat beta

sinβ = 2m / 2,83m
sinβ = 0,7067

cosβ = 2m / 2,83m
cosβ = 0,7067

N6-5 = N6-5X / cosβ
N6-5 = N6-5Y / sinβ

ΣM7 = 0
– N6-2X · 4m – N6-5X · 4m + 1 · 2m = 0
– 3 · 4m – N6-5X · 4m + 2m = 0
N6-5X · 4m = – 10m
N6-5X = – 2,5
N6-5 = N6-5X / cosβ
N6-5 = – 2,5 / 0,7067
N6-51 = -3,54

Przekrój B-B

metoda henneberga przekoj b-bSiła osiowa w pręcie 11-8

ΣM9 = 0
– N6-2X · 2m – N6-2Y · 2m – N6-5X · 2m – N6-5Y · 2m + N11-8 · 4m = 0
-3 · 2m – 1 · 2m + 2,5 · 2m + 2,5 · 2m + N11-8 · 4m = 0
N11-8 · 4m = – 2m
N11-81 = – 0,5

Siła w pręcie 9-8 (dołożonym)

metoda henneberga kat

sinδ = 4m / 4,47m
sinδ = 0,8949

cosδ = 2 / 4,47
cosδ = 0,4474

N9-8 = N9-8X / cosδ
N9-8 = N9-8Y / sinδ

ΣM7 = 0
– N9-8X · 2m + N9-8Y · 2m – N6-2X · 4m – N6-5X · 4m + N11-8 · 2m  = 0
– N9-8X · 2m + N9-8Y · 2m – 3 · 4m + 2,5 · 4m – 0,5 · 2m = 0
– N9-8X · 2m + N9-8Y · 2m  = 3m
– (N9-8 · cosδ) · 2m + (N9-8 · sinδ) · 2m = 3m
– (N9-8 · 0,4474) · 2m + (N9-8 · 8949) · 2m = 3m
0,895 · N9-8 = 3m
N9-8= 3,35
Z9-81 = 3,35

Obliczyliśmy właśnie siłę osiową w pręcie dołożonym od obciążenia x = 1

3.3 Obliczenie sił osiowych

Obliczmy najpierw wartość “X”

0 = ZiP + X · Zi1
X = – Z9-8P / Z9-8
X = – (-26,82kN) / 3,35
X = 8kN

Dzięki obliczeniu wartości X “połączyliśmy” ze sobą wyniki obliczeń sił osiowych dwóch przypadków obciążeń. Obliczmy teraz siłę osiowa w pręcie W (7-5)

Ni = NiP + X · Ni1
N7-5 = N7-5P + X · N7-51
N7-5 = 16,98kN + 8kN · (-2,12)
N7-5 = 0

Jak widać siła osiowa w pręcie W jest równa 0. Pręt ten jest zatem prętem zerowym.

I to wszystko, wartość siły osiowej obliczona metodą Henneberga. Powodzenia z trudniejszymi przypadkami!