Naciśnij ESC by zamknąć

Podpory

W statyce najczęściej spotyka się sześć rodzajów podpór, które różnią się sposobem w jaki łączą tarcze i…

Obliczanie belek

Obliczanie belek – w statyce i mechanice oznacza przeprowadzenie obliczeń w celu wyznaczenia reakcji podpór oraz sił…

Belka swobodnie podparta

Belka swobodnie podparta to określenie belki prostej (z jedną tarczą) podpartej na jednym końcu podporą przegubowo-przesuwną, a…

GN i SW

Statyczna Wyznaczalność (SW) i Geometryczna Niezmienność (GN) to dwa podstawowe warunki, które powinny być spełnione i które…

Moment

Należy rozgraniczyć pojęcie momentu siły względem punktu (na płaszczyźnie) i momentu zginającego. Choć, co do zasady oblicza…

Obciążenia

Podstawowymi obciążeniami, które będziemy rozpatrywać w naszych układach są: Siła skupiona – Jednostką siły skupionej jest kN…

Metoda Rittera

Metoda Rittera – sposób obliczania sił wewnętrznych w kratownicy polegający na przecięciu kratownicy na dwie części i…

Belka złożona

1. Statyczna wyznaczalność i geometryczna niezmienność Liczba więzi e = 9 (przegub pomiędzy dwiema tarczami odbiera dwa…

Rama otwarta

1. Statyczna wyznaczalność i geometryczna niezmienność. Liczba więzi e = 6 (przegub odbiera 2 stopnie swobody) Liczba…