Przed przystąpieniem do obliczeń musimy określić układ współrzędnych w którym będziemy pracować. Dzięki temu będziemy mieli określone zwroty dodatnie i ujemne. Również z przyjęcia odpowiedniego układu wynika, który moment będzie z “+”, a który z “-“. Dotyczy to tylko obliczania reakcji, znakowanie momentów zginających podlega innym zasadom. Na tej stronie będziemy pracować w takim układzie:

uklad wspolrzednych

Konsekwencja przyjęcia takiego układu współrzędnych jest moment dodatni “kręcący” zgodnie ze wskazówkami zegara. Jest to bardziej naturalne i wydaje mi się przyjazne dla początkujących. Oczywiście każdy z Was może przyjąć dowolny układ współrzędnych i na nim pracować.

Przy obliczaniu reakcji często zdarza się sytuacja, że układając warunek  ∑Y za dodatni zwrot bierzemy ten skierowany pionowo do góry. Dzieje się tak dlatego, że do tej pory na matematyce przyzwyczajeni byliśmy do trochę innego układu i cały czas mamy go przed oczami.

0 = V1 + 5kN – 3kN

to jest to samo co

0 = – V1 – 5kN + 3kN

Oczywiście jest to błąd, który na szczęście nie jest duży i nie wpływa na wynik zadania. Mi również zdarza się go popełnić, co na pewno zauważycie 🙂