Przed przystąpieniem do rozwiązywania warto pamiętać, że:

ΣX = 0 (Suma wszystkich sił w płaszczyźnie X musi się równać 0).
ΣY = 0 (Suma wszystkich sił w płaszczyźnie Y musi się równać 0).
ΣM = 0 (Suma wszystkich momentów w dowolnym punkcie musi się równać 0).
– Przegub jest miejscem, w którym moment zginający jest równy 0.
– Łyżwa jest miejscem w którym siła tnąca jest równa 0.
– Łyżwa pozioma jest miejscem, w którym siła osiowa jest równa 0.
– Siła tnąca to pochodna funkcji momentu.

Rady dla początkujących:

– Kalkulator – porządny, który uwzględnia kolejność wykonywania działań.
– Porządek na kartce. Łatwo o pomyłkę. Układy są albo dobrze albo źle policzone, nie ma nic pomiędzy.
– Nie wystarczy rozumieć, trzeba rozwiązywać dużo przykładów.
– Systematyczność. Nie nauczysz się statyki 3 dni przed egzaminem.